Ajatuksia olemisesta

Ateismia vasta-alkajille (ja vähän pidemmällekin ehtineille)

Episodes

Sunday Nov 30, 2008

Monissa urheilulajeissa kootaan jatkuvasti kaikkien aikojen parhaita kentällisiä ja miksi ei samanlaista harkintaa voisi kohdistaa myös uskontojen perustajiin. Uskontojen perustajien ykköskentällisessäni viilettää keskushyökkääjänä itsestään selvästi Buddha, sillä hän on ylivoimainen suosikkini tässä hyvin sekalaisessa seurakunnassa. http://uskoitseesi.blogs.fi

Sunday Nov 02, 2008

Richard Dawkins puhuu teoksessaan The God Delusion "uskon viruksesta", joka tarttuu jo lapsuudessa. Hän korostaa, että evoluutio on kehittänyt lapsen mielen sellaiseksi, että lapsi luontaisesti hyväksyy kaikki auktoriteetiksi hyväksymiensä ihmisten esittämät asiat sellaisenaan niitä lainkaan kyseenalaistamatta. http://uskoitseesi.blogs.fi/2007/01/05/uskon_virus~1517018

Saturday Oct 18, 2008

Richard Dawkinsin lanseeraama uskon viruksen käsite avaa aivan uusia näköaloja uskojen leviämistapojen ymmärtämiseen.Kun tarkastelee uskoa helposti tarttuvana sairautena, on helppo esimerkiksi ymmärtää, ettei usko ole suinkaan perinnöllinen sairaus, vaikka se hyvin usein peritäänkin. http://uskoitseesi.blogs.fi

Saturday Sep 20, 2008

Oletko koskaan miettinyt miksi uskovien pitää kokoontua säännöllisesti yhteen julistamaan toisilleen ainoaa totuuttaan, mutta ateisteilla ei tällaista tarvetta ole? Kyse on luonnollisesti vahvistamisesta. Kun ihminen omaksuu kokonaan todistamattomissa oleville väittämille perustuvan opin, on suorastaan väistämätöntä, että hän jossain vaiheessa alkaa kuitenkin myös itse miettiä näiden väitteiden perusteita. Kaikkien pelkkään uskoon perustuvien oppirakennelmien perusongelma on tämän oman ajattelun torjuminen. Koko teksti on osoitteessa http://uskoitseesi.blogs.fi

Sunday Sep 14, 2008

Eräs tätä blogia kommentoinut kirjoittaja antoi viestissään ymmärtää, että tiede olisi hänen mielestään ainakin hyötynyt viime vuosisadan maailmansodista, jollei jollain tavalla jopa niiden aiheuttajakin. Kirjoittajan mielestä uskolla sen sijaan ei ollut näiden sotien kanssa mitään tekemistä. Olen kuitenkin tästä asiasta aivan toista mieltä. http://uskoitseesi.blogs.fi/2007/03/03/usko_ja_aatteet~1842024

Thursday Aug 28, 2008

Minua on alkanut yhä enemmän vaivata se miksi uskontoja ei voida arvioida samalla tavalla kuin muita ideologioita. Kukaan ei kimmastu, jos sanon kommunismia menneisyyteen jäykistyneeksi ja ahdasmieliseksi aatteeksi, mutta jos väitän samaa muhamettilaisuudesta, syyllistyn monen mielestä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. http://uskoitseesi.blogs.fi

Thursday Aug 21, 2008

Richard Dawkinsin luoma uskon viruksen käsite on erittäin tärkeä, kun pohditaan niitä mekanismeja, joiden avulla erilaiset uskot leviävät populaatioissa. Uskon viruksen käsitteen avulla voidaan nähdä aivan uudessa valossa ne tavat, joilla uskomukset säilyvät ja vahvistuvat. http://uskoitseesi.blogs.fi  

Thursday Aug 21, 2008

Yksilön uskonnollisella vakaumuksella ei ole yhteiskunnan kannalta merkitystä niin kauan uskonto pysyy yksityisasiana. Ongelmaa ei siis ole niin kauan kuin johonkin vakaumukseen uskova ei yritä pakottaa muita ihmisiä elämään tai toimimaan oman vakaumuksensa mukaan. http://uskoitseesi.blogs.fi

Thursday Aug 21, 2008

Jopa tärkeimpänä perusteluna uskonnolle esitetään usein väite, että vain uskonto tuo moraalin yhteiskuntaan. Väitetään jopa, että ilman uskontoa ei voi olla moraalia. Meidän nykyisin hyväksymällämme moraalikäsityksellä ei kuitenkaan ole käytännössä enää juuri mitään kiinnekohtia esimerkiksi Raamatun kuvaamassa seemiläisessä paimentolaisyhteiskunnassa tuhansia vuosia sitten voimassa olleen moraalikäsityksen kanssa. http://uskoitseesi.blogs.fi

Monday Aug 18, 2008

Meillä luterilaisissa maissa uskonto ja kirkko ovat meidän onneksemme vetäytyneet kiltisti pois julkiselta areenalta. Ne eivät enää tosissaan yritäkään saada valtiovaltaa toimimaan puhdasoppisen kristinopin mukaisesti. http://uskoitseesi.blogs.fi

Copyright 2012 Jaakko Wallenius. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean