Ajatuksia olemisesta

Ateismia vasta-alkajille (ja vähän pidemmällekin ehtineille)


    Loading Downloads
    28Episodes
Archive for the 'Uncategorized' Category


Uskonnon perustajien ykköskenttä

Sunday, November 30th, 2008
Uncategorized | Comments

Monissa urheilulajeissa kootaan jatkuvasti kaikkien aikojen parhaita kentällisiä ja miksi ei samanlaista harkintaa voisi kohdistaa myös uskontojen perustajiin.

Uskontojen perustajien ykköskentällisessäni viilettää keskushyökkääjänä itsestään selvästi Buddha, sillä hän on ylivoimainen suosikkini tässä hyvin sekalaisessa seurakunnassa.

http://uskoitseesi.blogs.fi

00:0000:00
Uskon virus

Sunday, November 2nd, 2008
Uncategorized | Comments

Richard Dawkins puhuu teoksessaan The God Delusion "uskon viruksesta", joka tarttuu jo lapsuudessa. Hän korostaa, että evoluutio on kehittänyt lapsen mielen sellaiseksi, että lapsi luontaisesti hyväksyy kaikki auktoriteetiksi hyväksymiensä ihmisten esittämät asiat sellaisenaan niitä lainkaan kyseenalaistamatta.

http://uskoitseesi.blogs.fi/2007/01/05/uskon_virus~1517018

00:0000:00
Uskon viruksen levittäjät

Saturday, October 18th, 2008
Uncategorized | Comments

Richard Dawkinsin lanseeraama uskon viruksen käsite avaa aivan uusia näköaloja uskojen leviämistapojen ymmärtämiseen.Kun tarkastelee uskoa helposti tarttuvana sairautena, on helppo esimerkiksi ymmärtää, ettei usko ole suinkaan perinnöllinen sairaus, vaikka se hyvin usein peritäänkin.

http://uskoitseesi.blogs.fi

00:0000:00
Uskon vahvistamisesta

Saturday, September 20th, 2008
Uncategorized | Comments

Oletko koskaan miettinyt miksi uskovien pitää kokoontua säännöllisesti yhteen julistamaan toisilleen ainoaa totuuttaan, mutta ateisteilla ei tällaista tarvetta ole?

Kyse on luonnollisesti vahvistamisesta. Kun ihminen omaksuu kokonaan todistamattomissa oleville väittämille perustuvan opin, on suorastaan väistämätöntä, että hän jossain vaiheessa alkaa kuitenkin myös itse miettiä näiden väitteiden perusteita. Kaikkien pelkkään uskoon perustuvien oppirakennelmien perusongelma on tämän oman ajattelun torjuminen.

Koko teksti on osoitteessa http://uskoitseesi.blogs.fi

00:0000:00
Usko ja aatteet

Sunday, September 14th, 2008
Uncategorized | Comments

Eräs tätä blogia kommentoinut kirjoittaja antoi viestissään ymmärtää, että tiede olisi hänen mielestään ainakin hyötynyt viime vuosisadan maailmansodista, jollei jollain tavalla jopa niiden aiheuttajakin. Kirjoittajan mielestä uskolla sen sijaan ei ollut näiden sotien kanssa mitään tekemistä. Olen kuitenkin tästä asiasta aivan toista mieltä.

http://uskoitseesi.blogs.fi/2007/03/03/usko_ja_aatteet~1842024

00:0000:00
Usko ja ideologia

Thursday, August 28th, 2008
Uncategorized | Comments

Minua on alkanut yhä enemmän vaivata se miksi uskontoja ei voida arvioida samalla tavalla kuin muita ideologioita. Kukaan ei kimmastu, jos sanon kommunismia menneisyyteen jäykistyneeksi ja ahdasmieliseksi aatteeksi, mutta jos väitän samaa muhamettilaisuudesta, syyllistyn monen mielestä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

http://uskoitseesi.blogs.fi

00:0000:00
Usko ja auktoriteetit

Thursday, August 21st, 2008
Uncategorized | Comments

Richard Dawkinsin luoma uskon viruksen käsite on erittäin tärkeä, kun pohditaan niitä mekanismeja, joiden avulla erilaiset uskot leviävät populaatioissa. Uskon viruksen käsitteen avulla voidaan nähdä aivan uudessa valossa ne tavat, joilla uskomukset säilyvät ja vahvistuvat.

http://uskoitseesi.blogs.fi  

00:0000:00
Tieteestä uskonnon korvaaja?

Thursday, August 21st, 2008
Uncategorized | Comments

Yksilön uskonnollisella vakaumuksella ei ole yhteiskunnan kannalta merkitystä niin kauan uskonto pysyy yksityisasiana. Ongelmaa ei siis ole niin kauan kuin johonkin vakaumukseen uskova ei yritä pakottaa muita ihmisiä elämään tai toimimaan oman vakaumuksensa mukaan.

http://uskoitseesi.blogs.fi

00:0000:00
Tarvitaanko moraaliin uskontoa?

Thursday, August 21st, 2008
Uncategorized | Comments

Jopa tärkeimpänä perusteluna uskonnolle esitetään usein väite, että vain uskonto tuo moraalin yhteiskuntaan. Väitetään jopa, että ilman uskontoa ei voi olla moraalia.

Meidän nykyisin hyväksymällämme moraalikäsityksellä ei kuitenkaan ole käytännössä enää juuri mitään kiinnekohtia esimerkiksi Raamatun kuvaamassa seemiläisessä paimentolaisyhteiskunnassa tuhansia vuosia sitten voimassa olleen moraalikäsityksen kanssa.

http://uskoitseesi.blogs.fi

00:0000:00
Suvaitsevainen usko?

Monday, August 18th, 2008
Uncategorized | Comments

Meillä luterilaisissa maissa uskonto ja kirkko ovat meidän onneksemme vetäytyneet kiltisti pois julkiselta areenalta. Ne eivät enää tosissaan yritäkään saada valtiovaltaa toimimaan puhdasoppisen kristinopin mukaisesti.

http://uskoitseesi.blogs.fi

00:0000:00